Kdo jsme

FIREMNÍ PROFIL

MEDIGRAN s.r.o.


Založeno: 1998
Počet zaměstnanců: 70

Společník: ing. Petr Pěč
Jednatel:
Ing. Petr Pěč

Kanceláře: Plzeň, Malostranská 37

Provozy:
Lom Vlčkovice, 341 42 Kolinec
Lom Kozárovice, 262 84 Kozárovice
Doprava: sklápěcí návěsy, palety 26t

Díky moderním technologiím společnost vyrábí širokou paletu kamenických výrobků jako jsou např. dlažební kostky, obruby, obklady, schodišťové stupně, dlažební desky v různých povrchových úpravách.

Historie

 • 1998

  V červnu byla založena společnost Medigran s.r.o. za účelem těžby žuly v lomu Vlčkovice se sídlem v Kolinci č. p. 112.
 • 2000

  Uzavřena nájemní smlouva na lom Vachatovka v Kozárovicích, došlo ke koupi lomu Buršice u Kolince a založena nákladní autodoprava.
 • 2001

  Uzavřena nájemní smlouva na lom Kozárovice – Soukup a nájemní smlouva na lom Nečín.
 • 2004

  Uzavřena nájemní smlouva na lom Blatná – Řečice.
 • 2005

  Ukončení těžby a zakonzervování lomu Buršice.
 • 2006

  Došlo ke koupi provozovny Kozárovice, kde již byla rozvinuta čistá kamenická výroba.
 • 2008

  Ukončení těžby v lomech Blatná a Nečín.
 • 2009

  Pokračování v rozvoji nových technologií na zpracování kamene ve stávajících provozech Kozárovice a Vlčkovice.

Co je to žula?

Žula, neboli granodiorit, je hlubinná vyvřelá hornina z petrografického hlediska se jedná o vcelku monotónní horninu s málo proměnlivým složením, poměrem jednotlivých složek. Hlavními minerály jsou živec (k-živec, plagioklas), křemen a slída (u nás biotit). V našich žulách se vyskytuje též amfibol. V menší míře je možné zpozorovat výskyty tmavých šmouh a xenolitů (vyšší obsah tmavých minerálů), či drobných aplitových žilek. Naše žuly jsou do šeda zbarvené s modrým odstínem, střednězrnné se stejnoměrnou zrnitostí.

Hustota žul se pohybuje kolem 2,65 g/cm3 (2650 kg/m3).

Vyznačují se zejména svou tvrdostí, mrazuvzdorností a vynikající solivzdorností. Naše žuly neoxidují, tedy po zadláždění nereznou a nedostanou ani po delší době červenohnědou rezavou barvu.

Výroba

Lom Vlčkovice

Lom Vlčkovice se specializuje na hrubou kamenickou výrobu, hlavně na výrobu žulových kostek, krajníků, haklíků, kopáků a regulačního kamene. Jako podružná výroba je zde produkce stavebního kamene různých velikostí.

Lom Kozárovice

Lom Kozárovice vyniká vysokou technologickou vyspělostí v řezání kamene – žuly. Prioritou je čistá kamenická výroba se zaměřením hlavně na řezání s následnou povrchovou úpravou, jako je tryskání ocelovým granulátem, pískování, stokování, opalování, špicování a prýskání. Každý rok se modernizuje strojní vybavení s důrazem na efektivitu a přesnost výroby. Druhotnou výrobou je hrubá kamenická výroba zaměřená na dlažební kostky, regulační kámen a stavební kámen.

Máte dotaz?
kontaktujte nás

+420 377 441 064


KONTAKTY